martes, 19 de abril de 2011

Aci estem

Hui mampren El Mall el seu cami.
El Mall vol ser, i sera, la veu del valencianisme entes de l’unica manera que es pot entendre. Desde l’estricta obediencia valenciana. Sols podrem defendre positivament lo nostre si ho fem per i pera mosatros. Sense ingerencies foranees. El grup de valencians, dones, homens, jovens i majors que conformem este “Mall Valencianiste” no som un grup tancat, estem oberts a tots. A tots els que vullguen agarrar, en les dos mans si es precis, este mall que com a ferramenta de pedrapiquers mos neteje el cami de pedres que mos dificulten el avançar. O que com a bons ferrers o forjaors valencians gasten el mall per a colpejar el ferro, en calent, que es com se te que fer, hasda que este, desperte en forma d’aladres i d’espases pera que ningu mos torne a chafar jamai la guitarra.
Desde aci donarem noticia d’aquells actes que tinguen que vore en la defensa de la personalitat valenciana, pero en especial dels actes, accions o omisions que ataquen als tres pilars fonamentals del valencianisne historic:
  • El nom de Reyne de Valencia (que es el que constitucionalment mos correspon).
  • La Senyera, sense afegitons estranys ni renuncies a cap component (blau i corona)
  • La Llengua Valenciana. El element diferenciaor dels valencians que es troba en mes perill, i que patix atacs constants desde tots els ambits.
Tindrem una especial dedicació a denunciar l’acció del catalanisme en nostre poble. En Manises. Perque una Ciutat que com la nostra te el titul de “Histórica y Laboriosa” no deu escatimar esforços en defendre lo que hem segut, lo que som i lo que volem ser en el devindre de l’Historia.