lunes, 16 de mayo de 2011

RECOMANEM 1

L'entrà de hui en el blog te una finalitat que se repetirà a sovint. La finalitat es recomanar a qui mos lligca un llibre, una pagina uep, un foro, una actitut...que mos ajude a reafermar la nostra identitat i el coneiximent de lo nostre. ¿I per qué? Puix perque lo nostre no es publicita en cap puesto. El imperialisme català i els seus tontos utils (la practica totalitat de la clase politica valenciana) ya s'encarreguen de que lo valencià desaparega. Pero no podran en mosatros. I parlant de la classe politica i tenit en conte la proximitat de les eleccions autonomiques i municipals...

RECOMANEM

No votar als partits que defenen poiltiques destructores de la nostra identitat.
I si fem un repas dels partits que es presenten en Manises trobarem...
El PSPV-PSOE. Foren els introductors del catalanisme en l'ensenyança. Despres de llevarse de damunt a socialistes historics con per eixemple Francisco Giner Mengual, Profesor de Fonetica Evolutiva de la Universitat de la Sorbona, París, que defenía com era llogic l'independencia historica de la LLengua valenciana respecte del català, se dedicaren a fer desapareixer la normativa de la Llengua Valenciana (Normes del Puig) en la que s'havía redactat el nostre Estatut d'Autonomía i adoptar les que els dictaven desde Catalunya els seus amos del PSC (partit socialiste de Catalunya).


Pasem a EUPV. De nou catalanisme a tutiplen. No mos sorpren de un partit que no respecta ni el nom estatutari (Comunitat Valenciana) ni el historic (Regne de Valencia) ni la nostra bandera oficial (la Real Senyera Coronà) com se pot vore en el seu logo quatribarrat.A continuacio els de agrupament progressiste de Manises. Una mera sucursal en el nostre poble dels catalanistes de sempre, encara que se canvien el nom (upv unitat del poble valencià, bloc, coalicio compromis). Catalanistes de sempre que ara intenten enganyar a quatre panolis agarrant la Senyera que sempre han despreciat. Per cert, que en el nom del partit han comes una falta d'ortografia que posa en evidencia que les llengües valenciana i catalana no son iguals. Els ha fallat el subconscient. jejeje.
Progresista en el català que defeneu s'escriu "progressistAAAAAAAAA" i no finalizat en "EEEEEE" com en Llengua Valenciana. ¡Ay mare!


El PP. Els pijors de tots. Els atres per lo manco (i llevant alguna chicoteta maniobra dels del bloc) no enganyen a ningú. Els atres diuen que la llengua valenciana no existix i que els valencians no sabem parlar, i que el nom de nostra terra es "Pís Valencià" (sucursal dels paiassos catalans) i se queden tan amples. Per el PP com hem dit es pijor El PP es el responsable de que el català siga oficial en la Nostra Terra. El PP es qui manté C9 (canal noi) com a ferramenta de catalanisació de la societat valenciana i com a instrument propagandistic de la figura de camps.
I si roin es que ho faça, pijor encara es que s'amague diguent que defen la llengua Valenciana. Perque encara que s'amaguen raere de la Senyera son el llop que aguaita...


Per ultim mos queda l'unica opcio que en realitat defen la Llengua Valenciana i tots els interesos dels valencians. L'unica força politica que no obedix atra veu que la veu dels valencians. Perque Valencia no es una sucursal ni de Madrit ni de Barcelona.


Perque el conflicte de la Llengua i cultura Valencianes es un conflicte a sols politic, creat i mantingut per politics. I es desde les politiques netament valencianes com les de COALICIO VALENCIANA desde aon se pot solventar. Fent que la veritat historica, que ademes es la opinió majoritaria del poble valencià prevalga sobre totes les manipulacions interessades de PPSOEU.


No hay comentarios:

Publicar un comentario